Actualisation

Captures d’écran iPhone

Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran

Captures d’écran iPad

Capture d'écran

Description

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔" ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด
คำศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คำ ลูกคำ เป็นต้น การแสดงผลการใช้งานมีถึง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำ ผู้ใช้สามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ ทั้งยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย แอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป
คำสงวนสิทธิ์หรือข้อตกลงการใช้งาน (Disclaimer)
แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (Office of Royal Society) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้ทั่วไป รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลและแอปพลิเคชันเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ส่วนแพลตฟอร์มเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อย่างไรก็ดี สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติไม่ยอมรับความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ อันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

Nouveautés de la version 2017.01.31

แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว
* ปรับปรุงขั้นตอนวิธี (algorithm) การค้นหาคำศัพท์
* ปรับปรุง "นิยามคำศัพท์"
* ปรับปรุงฐานข้อมูลคำศัพท์ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Vendeur

Nom

Office of the Royal Society

URL

Informations

Catégories

Version

2017.01.31

Taille

72,8 MB

Game Center

Non

VPP Device Licensing

Oui

Classement

Classification : 4+

Compatibilité

iOS 8.0 ou plus récent

Appareils

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération), iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone SE (3e génération), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad 2 (Wi-Fi), iPad 2 (3G), iPad (3e génération) (Wi-Fi), iPad (3e génération) (4G), iPad (4e génération) (Wi-Fi), iPad (4e génération) (4G), iPad (5e génération) Wi-Fi, iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (6e génération) Wi-Fi, iPad (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro, iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro (9,7 pouces), iPad Pro (9,7 pouces) (Cellular), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (10,5 pouces), iPad Pro (10,5 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (11 pouces), iPad Pro (11 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air, iPad Air (Cellular), iPad Air 2, iPad Air 2 (Cellular), iPad Air (3e génération), iPad Air (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (Wi-Fi), iPad mini (4G), iPad mini Retina, iPad mini Retina (Cellular), iPad mini 3, iPad mini 3 (Cellular), iPad mini 4, iPad mini 4 (Cellular), iPad mini (5e génération), iPad mini (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (7e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (2e génération), iPad Pro 11 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (4e génération), iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (4e génération) (Wi-Fi), iPad Air (4e génération) (Wi-Fi + Cellular), iPad (8e génération) Wi-Fi, iPad (8e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (9e génération), iPad (9e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (6e génération), iPad mini (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (5e génération), iPad Air (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (4e génération), iPad Pro 11 pouces (4e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (6e génération), iPad Pro 12,9 pouces (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (10e génération), iPad (10e génération) Wi-Fi + Cellular, iPod touch (5e génération), iPod touch (6e génération), iPod touch (7e génération), Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6 (GPS), Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular), Apple Watch Series SE (GPS), Apple Watch Series SE (GPS + Cellular), Apple Watch Series 7 (GPS), Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular), Apple Watch Series 8 (GPS), Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular), Apple Watch SE (2e génération) (GPS), Apple Watch SE (2e génération) (GPS + Cellular), Apple Watch Ultra

Langues

anglais

App Store : Notes

Toutes les versions

 0,0 (Pas de note)

App Store : Avis des utilisateurs

Pas d'entrée