Captures d’écran iPhone

Captures d’écran iPad

Description

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔" ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด
คำศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คำ ลูกคำ เป็นต้น การแสดงผลการใช้งานมีถึง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำ ผู้ใช้สามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ ทั้งยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย แอพพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป
คำสงวนสิทธิ์หรือข้อตกลงการใช้งาน (Disclaimer)
แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (Office of Royal Society) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้ทั่วไป รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลและแอปพลิเคชันเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ส่วนแพลตฟอร์มเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อย่างไรก็ดี สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติไม่ยอมรับความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ อันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

Nouveautés de la version 1.0.0

แอพนี้ได้รับการอัพเดทแล้วโดย Apple เพื่อใช้การลงชื่อในใบรับรองล่าสุดของ Apple

Vendeur

Nom

Office of the Royal Society

URL

Informations

Catégories

Version

1.0.0

Taille

89,2 MB

Game Center

Non

VPP Device Licensing

Oui

Classement

Classification : 4+

Compatibilité

iOS 7.1 ou plus récent

Appareils

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération), iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPad 2 (Wi-Fi), iPad 2 (3G), iPad (3e génération) (Wi-Fi), iPad (3e génération) (4G), iPad (4e génération) (Wi-Fi), iPad (4e génération) (4G), iPad (5e génération) Wi-Fi, iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (6e génération) Wi-Fi, iPad (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro, iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro (9,7 pouces), iPad Pro (9,7 pouces) (Cellular), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (10,5 pouces), iPad Pro (10,5 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (11 pouces), iPad Pro (11 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air, iPad Air (Cellular), iPad Air 2, iPad Air 2 (Cellular), iPad Air (3e génération), iPad Air (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (Wi-Fi), iPad mini (4G), iPad mini Retina, iPad mini Retina (Cellular), iPad mini 3, iPad mini 3 (Cellular), iPad mini 4, iPad mini 4 (Cellular), iPad mini (5e génération), iPad mini (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (7e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (2e génération), iPad Pro 11 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (4e génération), iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (4e génération) (Wi-Fi), iPad Air (4e génération) (Wi-Fi + Cellular), iPad (8e génération) Wi-Fi, iPad (8e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPod touch (5e génération), iPod touch (6e génération), iPod touch (7e génération), Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6 (GPS), Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular), Apple Watch Series SE (GPS), Apple Watch Series SE (GPS + Cellular)

Langues

anglais

Notes

Toutes les versions

Pas de note

Avis des utilisateurs

Pas d'entrée