Actualisation

Captures d’écran iPhone

Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran

Captures d’écran iPad

Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran

Description

เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ที่พัฒนาโดยทีมงาน Tripitaka91.com
ซึ่งพัฒนาต่อจากเวอร์ชั่นเดิมที่พัฒนาโดย บริษัท Devsenses Co., LTD.
โดยเพิ่มความสามารถของแอพ ให้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม eBook ทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ
โดยอ้างอิงข้อมูลพระไตรปิฎกจาก : พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91เล่ม ฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัย (ปกสีน้ำเงิน)
สำหรับหัวข้อธรรมสำคัญนั้น จัดทำและและรวบรวมโดยคณะวัดสามแยก (www.samyaek.com) นำโดยอดีตพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎก โดยให้คณะลูกศิษย์ (พระสงฆ์และฆราวาสขณะนั้น) อ่านพระไตรปิฎก พร้อมทั้งย่อสาระสำคัญในแต่ละเล่ม เพื่อสรุปเป็นหัวข้อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา และตกลงกันว่าจะใช้พระไตรปิฎก ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม พร้อมอรรถกถาแปล เป็นฉบับอ้างอิงสำหรับการดำเนินการ ในช่วงแรกของการจัดทำหัวข้อธรรม ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา โดยมีการจัดเรียงหัวข้อธรรมเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน และต่อมาทางทีมงาน tripitaka91.com จึงนำหัวข้อธรรมดังกล่าวมาจัดทำเพื่อแสดงผลในรูปแบบของ Application ต่าง ๆ

Nouveautés de la version 3.0

- เพิ่มระบบแชร์หัวข้อธรรมไปยังแอพลิเคชั่นต่าง ๆ
- เพิ่มระบบการคัดลอกหัวข้อธรรมเพื่อแชร์ไปยังแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
- ออกแบบหน้าจอให้รองรับกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
สำหรับระบบการแก้ไขคำผิด เพื่อให้การอ่านถูกต้อง และระบบอ่านภาษาบาลี อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในเวอร์ชั่นถัดไป

Vendeur

Nom

Chanchai kamphanchana

Informations

Catégories

Version

3.0

Taille

100,7 MB

Game Center

Non

VPP Device Licensing

Oui

Classement

Classification : 4+

Compatibilité

iOS 12.0 ou plus récent

Appareils

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération), iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone SE (3e génération), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad (5e génération) Wi-Fi, iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (6e génération) Wi-Fi, iPad (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro, iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro (9,7 pouces), iPad Pro (9,7 pouces) (Cellular), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (10,5 pouces), iPad Pro (10,5 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (11 pouces), iPad Pro (11 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air, iPad Air (Cellular), iPad Air 2, iPad Air 2 (Cellular), iPad Air (3e génération), iPad Air (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini Retina, iPad mini Retina (Cellular), iPad mini 3, iPad mini 3 (Cellular), iPad mini 4, iPad mini 4 (Cellular), iPad mini (5e génération), iPad mini (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (7e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (2e génération), iPad Pro 11 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (4e génération), iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (4e génération) (Wi-Fi), iPad Air (4e génération) (Wi-Fi + Cellular), iPad (8e génération) Wi-Fi, iPad (8e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (9e génération), iPad (9e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (6e génération), iPad mini (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (5e génération), iPad Air (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (4e génération), iPad Pro 11 pouces (4e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (6e génération), iPad Pro 12,9 pouces (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (10e génération), iPad (10e génération) Wi-Fi + Cellular, iPod touch (6e génération), iPod touch (7e génération), Mac Desktop

Langues

anglais

App Store : Notes

Toutes les versions

 0,0 (Pas de note)

App Store : Avis des utilisateurs

Pas d'entrée